مجتمع فرهنگی آموزشی بصیر دماوند دبستان غیردولتی پسرانه بینش

درباره دبستان

درباره دبستان غیردولتی پسرانه بینش

دبستان پسرانه غیر دولتی بینش به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای دینی، بومی و ملی، با ایجاد زمینه رشد و پرورش همه جانبه کودکان و شناسایی زمینه سازی بروز و ظهور استعدادها و توانمندی های آنان به عنوان سرمایه های اجتماعی در چارچوب اهداف دوره ابتدایی در سال 1398 تاسیس گردیده است.

 

چرا باید دبستان بینش را انتخاب کرد؟!

1- بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص در امر آموزش

2- استفاده از مشاوران متخصص برای هر پایه

3- برنامه جامع آموزشی و فرهنگی با هدف ارتقا علمی و اخلاقی دانش آموزان

4- مشاهده روزانه وضعیت انضباطی، درسی و تربیتی دانش آموزان از طریق سامانه همکلاسی